ADEM
Sta je ook wel eens stil bij de luchtkwaliteit in jouw stad?
Vind je door de bomen het bos niet meer als het gaat over waarheidsgetrouwe informatie over fijnstof en schadelijke gevolgen voor de volksgezondheid?

Onderneem vandaag actie en sluit je aan bij ADEM, een burger-onderzoek voor een schonere lucht.

1. Je assembleert een eigen mobiel meettoestel voor de fiets, via een workshop en op basis van een handige zelfbouwkit.

2. Vervolgens ga jij en alle andere deelnemers de actuele blootstelling aan schadelijke stofpartikels meten tijdens je dagelijkse of recreatieve fietsroute in Gent (of nabije omgeving).
3. Je krijgt naast de directe melding ook een visualisatie van alle metingen op een overzichtelijke online kaart.   

Wil je graag testen of deelnemen? vul deze vragenlijst in (7 min. invultijd) en je hoort snel van ons!   

Het ADEM team
start
 
Deel 1 | We gaan van start met een aantal vragen over jouw verplaatsingen in en rond Gent.

 
Op welke manier verplaats je je meestal in Gent? *


 
Hoe vaak fiets je in Gent? *


 
Over hoeveel personenwagens beschikt je gezin? *


 
Hoe zou je jezelf als fietser omschrijven? *

Kies de best passende optie:

 
Hoeveel kilometer fiets je gemiddeld per week in en rond Gent? *


 
Langs de route die ik dagelijks met mijn fiets afleg is er veel natuur (bv. groen) te zien.

1) helemaal niet akkoord
2) niet akkoord
3) neutraal
4) akkoord
5) helemaal akkoord
 
Ik vind over het algemeen dat de fietspaden in mijn omgeving veilig zijn *

1) helemaal niet akkoord
2) niet akkoord
3) neutraal
4) akkoord
5) helemaal akkoord
 
Op de fietspaden die ik gewoonlijk neem is veel verkeer *

1) helemaal niet akkoord
2) niet akkoord
3) neutraal
4) akkoord
5) helemaal akkoord
 
Ik neem over het algemeen steeds hetzelfde fietstraject naar werk of school *

1) helemaal niet akkoord
2) niet akkoord
3) neutraal
4) akkoord
5) helemaal akkoord
 
Wat vind je belangrijk bij het fietsen?

 
Deel 2 | Met deze korte vragen willen we je algemeen welzijn peilen. Duid aan in hoeverre u akkoord bent met de volgende stellingen. Er is geen juist of fout antwoord.

0- helemaal niet akkoord
1- niet akkoord
2- een beetje niet akkoord
3-neutraal
4- een beetje akkoord
5- akkoord
6-helemaal akkoord
 
Ik voel me doorgaans gelukkig

 
Ik voel me doorgaans vitaal en energiek

 
Deel 3 | Deze vragen peilen naar jouw perceptie van de luchtkwaliteit. Hoe gezond is de lucht in jouw buurt? 

 
 
Hoe denk je dat het met de algemene luchtkwaliteit is gesteld in Gent? *


 
In vergelijking met andere Vlaamse steden denk ik dat de luchtkwaliteit in Gent: *


 
Hoe groot is volgens jou de rol dat de aangeduide bronnen spelen in de luchtvervuiling van Gent?

 
Auto en vrachtverkeer


1) geen rol
2) kleine rol
3) een matig rol
4) grote rol
5) zeer grote rol
 
Uitstootgassen van industrie

1) geen rol
2) kleine rol
3) een matig rol
4) grote rol
5) zeer grote rol
 
Luchtvervuiling van andere landen

1) geen rol
2) kleine rol
3) een matig rol
4) grote rol
5) zeer grote rol
 
Verbranding in huishoudelijke context (BBQ, open haard..)

1) geen rol
2) kleine rol
3) een matig rol
4) grote rol
5) zeer grote rol
 
Elektriciteit en warmteproductie

1) geen rol
2) kleine rol
3) een matig rol
4) grote rol
5) zeer grote rol
 
Uitstoot door landbouwactiviteiten

1) geen rol
2) kleine rol
3) een matig rol
4) grote rol
5) zeer grote rol
 
Afwalververking

Duid aan de grote van de rol op een schaal met de volgende keuzen in de volgende orde
1) Geen rol
2) Kleine rol
3) Een matig rol
4) Grote rol
5) Zeer grote rol
 
De voornaamste effecten van luchtvervuiling?

 
Deel 4 | De volgende vragen gaan over het opzoeken van informatie over de luchtkwaliteit.  Op welke manier informeer je jezelf over de luchtkwaliteit?

 
Check je wel eens de actuele informatie omtrent de luchtkwaliteit in Gent? *


 
Vind je de beschikbare informatie over de luchtkwaliteit in Gent betrouwbaar? *


 
In welke situaties raadpleeg je doorgaans de actuele informatie omtrent de luchtkwaliteit?

 
Deel 5 | De volgende twee vragen peilen naar jouw houding en gedrag omtrent de luchtkwaliteit in Gent. In welke mate ga je akkoord met volgende stellingen:

 
Ik maak me zorgen om de luchtkwaliteit in Gent *

1) helemaal niet akkoord
2) niet akkoord
3) neutraal
4) akkoord
5) helemaal akkoord
 
Het verbeteren van de luchtkwaliteit in Gent is voor mij een prioriteit *

1) helemaal niet akkoord
2) niet akkoord
3) neutraal
4) akkoord
5) helemaal akkoord
 
Mijn bijdrage tot een betere luchtkwaliteit in Gent maakt een verschil *

1) helemaal niet akkoord
2) niet akkoord
3) neutraal
4) akkoord
5) helemaal akkoord
 
Ik denk dat de luchtkwaliteit in mijn omgeving de afgelopen jaren verbeterd is. *

1) helemaal niet akkoord
2) niet akkoord
3) neutraal
4) akkoord
5) helemaal akkoord
 
Ik zie in mijn omgeving mensen met gezondheidsproblemen omwille van luchtvervuiling. *

1) helemaal niet akkoord
2) niet akkoord
3) neutraal
4) akkoord
5) helemaal akkoord
 
Indien ik beter zou weten hoe ik een bijdrage kan leveren aan de luchtkwaliteit, zou ik actie ondernemen *

1) helemaal niet akkoord
2) niet akkoord
3) neutraal
4) akkoord
5) helemaal akkoord
 
Ik overweeg te verhuizen naar een landelijke leefomgeving omwille van de luchtkwaliteit in de  stad *

1) helemaal niet akkoord
2) niet akkoord
3) neutraal
4) akkoord
5) helemaal akkoord
 
Welke van onderstaande acties neem je momenteel om luchtvervuiling tegen te gaan? Je kan meerdere opties aanduiden:


 
Welke milieuproblemen zijn voor jou prioritair in Gent?

 
Maak een ranking door 8 sterren toe te kennen aan het belangrijkste problemen, 7 sterren aan het volgend belangrijkste,... en 1 ster aan het minst belangrijke probleem.

 
Straling van GSM masten *

8 sterren voor het belangrijkste problemen, 7 sterren aan het volgend belangrijkste,... en 1 ster aan het minst belangrijke probleem.
 
Opwarming van de aarde / klimaatsverandering *

8 sterren voor het belangrijkste problemen, 7 sterren aan het volgend belangrijkste,... en 1 ster aan het minst belangrijke probleem.
 
Luchtvervuiling

8 sterren voor het belangrijkste problemen, 7 sterren aan het volgend belangrijkste,... en 1 ster aan het minst belangrijke probleem.
 
Beschikbaarheid van grondwater


8 sterren voor het belangrijkste problemen, 7 sterren aan het volgend belangrijkste,... en 1 ster aan het minst belangrijke probleem.
 
Verlies van biodiversiteit


8 sterren voor het belangrijkste problemen, 7 sterren aan het volgend belangrijkste,... en 1 ster aan het minst belangrijke probleem.
 
Watervervuiling

8 sterren voor het belangrijkste problemen, 7 sterren aan het volgend belangrijkste,... en 1 ster aan het minst belangrijke probleem.
 
Bodemvervuiling

8 sterren voor het belangrijkste problemen, 7 sterren aan het volgend belangrijkste,... en 1 ster aan het minst belangrijke probleem.
 
Tot slot, nog enkele vragen over jezelf:

 
Wat is je geslacht? * 
Wat is je geboortejaar? *

 
Wat is uw hoogst behaalde diploma?


 
Wat is de postcode van je stad/gemeente? *

 
Wat is de postcode van de plaats waar je (voornamelijk) werkt/studeert? *

 
Bedankt voor jouw antwoorden! Wij bundelen deze informatie om zo een algemeen beeld te krijgen van het fietsgedrag en de houding van Gentenaars tegenover de luchtkwaliteit in de stad.

Hoe gaan we daarna verder? Binnenkort zullen er bij Timelab workshops georganiseerd worden die meer uitleg geven over het project, en op het bouwen van het meettoestel. Via Timelab zal je dus zelf mee kunnen helpen bouwen aan een meettoestel voor fijnstof concentratie in de lucht. Na een testfase met een beperkt aantal deelnemers zal weldra iedereen toegang kunnen krijgen tot deze technologie, en zelf directe informatie krijgen over de luchtkwaliteit in de stad. De meetresultaten van deze toestellen zullen verzameld worden in een visuele kaart en grafieken online die voor iedereen beschikbaar zullen zijn. 

Momenteel gebeuren er reeds metingen (en voorspellingen) met vaste toestellen door IRCEL (Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu, www.irceline.be/nl ). Er staan 3 vaste meettoestellen in Gent. Je vindt de meetresultaten op de website van IRCEL. Het project ADEM ( www.ik-adem.be) betracht bijkomende mobiele metingen te voorzien die door hun grote aantal een betrouwbaar gemiddelde opleveren.

Wil je graag op de hoogte blijven van het ADEM project, of meewerken? Duid hieronder aan op welke manier: 
Gelieve hier je persoonlijke informatie achter te laten zodat wij je kunnen contacteren voor verdere deelname aan het project ADEM. Het privacy statement kan je hier nalezen: www.ik-adem.be/privacy-statement/

 
Voornaam

 
Familienaam

Powered by Typeform